BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANË SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 532- Përgjegjës Sektori – Sektori i Zhvillimit te Programeve Rinore,
Drejtoria e Rinise, Drejtoria e Pergjithshme e Promovimit te Qytetit,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 532-480 njoftim fituesi (1)