BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 529-Përgjegjës Sektori – Sektori i Menaxhimit të Qendrave të Informacionit, Drejtoria e Promovimit dhe e Zhvillimit të Industrise së Turizmit, Drejtoria e Përgjithshme e Promovimit të Qytetit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 529-477 njoftim fituesi