BASHKIA TIRANE – SHPALLJE FITUESI

  • 477-Specialist për Infrastrukturën – Zyra e Urbanistikës dhe Infrastrukturës, Njësia Administrative Krrabe, Bashkia Tiranë – Kategoria: IV-a

Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Blerim Balla

  • 481- Specialist – Sektori i Shqyrtimit te Aplikimeve, Drejtoria e Kontrolli te Zhvillimit te Territorit, Drejtoria e Pergjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit, Bashkia Tiranë – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Albian Marku
2. Florian Meta
3. Jona Kapllani
4. Julian Dajti
5. Odeta Agasi
6. Ornela Rexha
7. Rigena Marashi
8. Tea Habazaj
9. Xhiljola Halilaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21/11/2019 ora 13.00 Bashkia Tirane

  • N482-Specialist – Këshilli Bashkiak, Bashkia Tiranë – kategoria III-b,- 

    Nuk ka kandidatë fitues.