BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA TIRANE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN 537- Specialist – Sektori i AMTP-VE dhe Titujve te Ngjashem

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 537-485 mbyllje procedure (3)