BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN Pergjegjes Sektori i Sherbimeve Publike, Njesia Administrative Zall Herr

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 527-475 verifikin paraprak (1)