BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANË REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN . 541-Përgjegjës Zyre – Zyra e Sherbimeve Sociale, Njesia Administrative Baldushk

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Rezultatet e verifikimit