BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 534-Specialist – Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 534-482 verifikim paraprak (1)