BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 535-Specialist – Sektori i Sekretariatit Supervizues per Rindertimin

PER ME TEPER KLIKONI BASHKENGJITUR 535-483 verifikim paraprak (1)