BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 547- Specialist Finance në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, Lagje nr. 14

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR 547-496 verifikim paraprak LP (1)