BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT

BASHKIA TIRANE REZULTATET E VERIFIKIMIT

PER POZICIONIN

558- Pergjegjes Sektori – Sektori i Investimeve ne Rikualifikimet Urbane, Drejtoria e Investimeve te Puneve Publike, Drejtoria e Pergjithshme e Puneve Publike

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 558-506 verifikim LP