BASHKIA RROGOZHINË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” dhe VKM nr.520 datë 25.07.2019 Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin Kreu i III “Ndarja e Funksioneve, nivelet, detyrat,procedurat e përzgjedhjes per emërim, lirim pezullim dhe përjashtim”, Njësia e Burimeve Njerëzore në

Bashkine e Rrogozhinë njofton se në Sektorin e MZSH-së shpallen:

  • 2 (dy) vende të lirë pune në pozicionin :

– Personel zjarrfikës (niveli bazë)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: shpallje mzsh