Bashkia Peqin VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Peqin  VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1 (një) Specialist jurist dhe specialist prokurimi, të Bashkisë Peqin – kategoria IV-a

KORDINATOR LOKAL PER INTEGRIMIN EVROPIAN

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpallje_Kordinator_integrimi Shpallje_jurist_prokurimesh