BASHKIA MALLAKASTËR, SHPALLJE FITUESI

Ky procesverbal mbahet sot në datë 07.09.2023 në ambientet e zyrës së Burimeve Njerëzore, në Bashkinë Mallakastër për pozicionin e shpallur në datë 22.08.2023 në kuadër të Projektit Bashkia, Help dhe Q.S.Murialdo, si më poshtë:

 

 

 

1. Psikologe 1(një), në Qëndrën Komunitare Shumëfunskionale.

 

 

Nga verifikimet e kryera nga Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore nuk ka aplikant për këtë pozicion që plotëson kriteret e kërkuara.