Bashkia Lushnje – Vend i lirë pune

Për tu njohur me pozicionin vakant të punës klikoni më poshtë:

 

Shpallje – Specialist per Politikat e Zhvillimit Ekonomik