BASHKIA LEZHE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA LEZHE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN 3 SPECIALISTE NE SEKTORIN E EMERGJENCAVE CIVILE

Lloji i diplomës Shkenca Shoqerore/Akademi Ushtarake/Rendi/Shkenca Juridike, niveli minimal i diplomes Bachelor”

PER ME TEPER KLIKO NE LINUKN BASHKENGJITUR 1.Shpallje Emergjencat Civile (1)