BASHKIA KLOS VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA KLOS VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

  • Specialist për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj pranë Njësisë për Koordinimin e Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj Bashkia Klos– Kategoria e pagës IV-a.
  • Specialist i Emergjencave Civile në Zyrën e Mbrojtjes dhe Emergjencave Civile, Bashkia Klos – Kategoria e pagës IV-a.
  • 2 (dy) Specialistë të Ujitjes dhe Kullimit në Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit, pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve, Bashkia Klos – Kategoria e pagës IV-a.
  • Specialist i Kontrollit Ushqimor në Sektorin e Këshillimit dhe Shërbimeve Bujqwsore, Shvrbimit Veterinar, Administrimit dhe Monitorimit të Pyjeve pranë Drejtorisë së Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve, Bashkia Klos – Kategoria e pagës IV-a.
  • Përgjegjës i Sektorit të Ujitjes dhe Kullimit në Drejtorinë e Zhvillimit t Bujqësisë dhe Pyjeve, kategoria e pagës III-a/1.
  • Sekretar i Përgjithshëm në Bashkinë Klos,Kategoria e pagës I-b

     PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (1)