BASHKIA KLOS SHPALLJE FITUESI

BASHKIA KLOS SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

1 PERGJEGJES NE SEKTORIN E SHERBIMEVE

2 SPECIALISTE AUDITI

1 SPECIALIST FINANCE

1 PERGJEGJES I SEKTORIT TE FINANCES

1 PERGJEGJES I SEKTORIT TE AUDITIT

1 PSECIALIST I MBROJTJES SE FEMIJES

1 PERGJEGJES I SEKTORIT TE IT

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 2 shpallje klos