BASHKIA KLOS, SHPALLJE FITUESI

Bazuar në ligjin nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 8/2, neni 9/1.1, pika a, Ligjin nr.152/2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.520, datë 25.07.2019 “Për miratimin e rregullores për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” si dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin,

  • Asistent Zjarrëfikës në Sektorin e MZSH-së, Bashkia Klos.

Kandidatët e fitues janë:

1. Klodjan Bebja 140 pikë;

2. Arseni Topalli 134 pikë;

3. Dylejman Shabani 130 pikë;

4. Altin Bushi 127 pikë;

5. Amarildo Diva 118 pikë