BASHKIA FUSHE ARREZ VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA FUSHE ARREZ VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

  • 2 (dy) Specialistë të planifikim Territorit, kategoria IV-a
  • Specialist per kontrollin e zhvillimit te territorit, mbrojtjes se mjedisit dhe administrimin e sistemit GIS, kategoria IV-a.

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Dergojme_proceduren_per_shpallje_te_vendeve_te_reja_te_punes (1)