BASHKIA DURRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Shpallje  e  vendit të lirë për  konkurim për fazën e dytë (ngritje në detyrë dhe pranim nga jashtë shërbimit civil) pozicioni :

  • Drejtor pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Drejtoria e Përgjithshme Ligjore , Arsim Kulturë dhe Burime Njerëzore.