Bashkia Durrës – Lista e kandidatëve të përzgjedhur për konkurim

Lista e kandidatëve të përzgjedhur për konkurimin e datës 20.06.2019

 1. Afroviti Manthjo              Arkitekturë
 2. Aferdita Treshnjaku        Gazetari
 3. Agron Dervishi                 Gjeodezi
 4. Alma Duka                        Financë
 5. Arba Taraku                      Financë Bankë
 6. Astina Thërmija               Gjeologjike
 7. Bajame Sfinjari                Administrim Publik
 8. Bardhyl Seitaj                   Kontabilitet
 9. Bledar Istrefi                     Ekonomi Biznesi
 10. Daniela Zyfi                       Shkenca Soc.
 11. Denisa Koci                       Shkenca Politike
 12. Denjan Brasha                 Drejtësi
 13. Edlir Cerri                         Agrare
 14. Edlira Gjolaj                     Ing. Ndërtimi
 15. Eldri Hasani                     Administrim Biznes
 16. Enea Gjermeni                 Jurist
 17. Enida Ibrahimi                Juridik
 18. Erald Musabelliu             Histori
 19. Eranda Hazizaj                Filologji
 20. Erjon Mucka                    Gjeoinformatikë
 21. Erta Hysa                          Drejtësi
 22. Fabio Ibrahimi                 Finance
 23. Fluisa Bakalli                    Arkitekturë
 24. Ilva Cullhaj                       Menaxhim Biznes
 25. Iva Gjolena                       Juridik
 26. Madona Veizaj                 Psikologji-Sociologji
 27. Manjola Morina              Drejtësi
 28. Marjeta Profkola            Agronomi
 29. Marsida Truma               Financiar
 30. Shpetim Hida                  Menaxhim Turizëm
 31. Valdete Hoxha                 Financë
 32. Valiana Rama                  Drejtësi
 33. Ylldrit Hoxha                   Administrim Biznes