BASHKIA DIBER VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA DIBER VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

 • Sekretar i Përgjithshëm , Kategoria e Lartë Drejtuese
 • Drejtor i Drejtorisë së Mirëmbajtjes së Objekteve, Kategoria e Mesme Drejtuese
 • Drejtor i Kopshteve, Çerdheve dhe Konviktit, Kategoria e Mesme Drejtuese
 • Kryeinspektor i IMTV, Kategoria e Ulët Drejtuese
 • Specialist i Sektorit te IMTV, (3 Pozicione) Kategoria Ekzekutive
 • Përgjegjës i Sektorit të Higjenës dhe Veterinarisë
 • Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve
 • Përgjegjës i Sektorit Financës
 • Përgjegjës i Sektorit të Mirëmbajtjes së Objekteve
 • Specialist Auditi (2 pozicione), Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Rakordimit të Kopshteve dhe Çerdheve, Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Taksave (3 pozicione),Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Mbrojtjes se Femijeve, Kategoria Ekzekutive
 • Specialist Urbanistika (3 pozicione), Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i PPECK, Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Bujqësisë, Kategoria Ekzekutive
 • Specialist i Mirënbajtjes së Objekteve dhe Rugeve,(4 pozicione) Kategoria Ekzekutive

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Pershendetje (1)