BASHKIA DEVOLL – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “Për pranimin,levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive ” Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore në Bashkinë Devoll pas përfundimit të rezultateve perfundimtare  të kandidatëve për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe ato të vecanta, të përcaktuara në shpallje për konkurimin njofton se për pozicionet e shpallura per konkurim , kandidatët fitues   janë:

 

1.Esjona Meka  90 pike

2.Asnida Kaso  84 pike

3.Fatjon Toska 82 pike

4.Kristina Mano 81 pike

5.Andreta Gjoza  80 pike    

6.Sokol Hoxha 78 pike

7.Lisandri cuko 77 pike

 8.Nikol Sulenji  76 pike

 9.Matilda Hoxha 74 pike

10.Joan Nasto 73pike

 11.Klara Stena 72.5 pike

 12.Gazment Malo  71 pike