BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA BERAT-VENDE TE LIRA PUNE

  1. Specialist për Emergjencat Civile  në  Drejtorinë e  Emergjencave  Pronave dhe Transportit, kategoria  III-b
  2. Specialist Arsimi në  Drejtorinë e  Arsimit Kulturës dhe Rinisë, kategoria  III-b      Per me teper klikoni ne link bashkengjiturKerkese_për_Publikim_