BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

1.Përgjegjës Sektori për Projektet dhe Integrimin Evropian, në Drejtorinë  e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimit Ekonomik  . 
2.Përgjegjës Sektori për Çështjet Sociale, Drejtoria e Shërbimit Social
3.Pergjegjes Sektori per Turizmin ne Drejtorine e Turizmit dhe Aktiviteteve
 PER ME TEPER KLIKO NE LINKU BASHKENGJITUR Kerkese_per_publikim (1)