BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

  • Specialist   Kulture ,  në Drejtorine e Arsimit , Kulturës dhe Rinisë  
  • Specialist  Rinie  në  Drejtorinë e  Arsimit, Kulturës dhe Rinisë
  • Specialist i njësisë për mbrojtjen e fëmijëve, në Sektorin e  Çështjeve Sociale   Drejtorine e Shërbimit Social         
  • Specialist për Specialist për Menaxhimin e Rasteve të Dhunës në Familje dhe Barazisë Gjinore, në Drejtorine e Shërbimit Social
  • PER ME TEPER KLIKO LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_publikim__njoftimi_per_levizjen_paralele (1)