BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

BASHKIA BERAT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

1.Drejtor  në Drejtorinë e  Arsimit, Kultures dhe Rinise  . 

2.Drejtor  në Drejtorinë e  Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimin e Investimeve  . 
3.Drejtor  në Drejtorinë  e Planifikimit Strategjik dhe Zhvillimin Ekonomik  
PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Kerkese_per_publikim_njoftimi_levizja_paralele