BASHKIA BERAT-PLANI VJETOR

BASHKIA BERAT-PLANI VJETOR- Per me teper klikoni ne link bashkengjitur

Shtesa dhe ndryshime ne planin vjetor te rekrutimeve 2020