AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit shpall Procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për 1 (një) vënd vakant ne pozicionin:

  • Specialist në Sektorin Juridik dhe Prokurimeve

Kategoria e pagës IV-1.

PER ME TEPER KLIKONI NE LNKUN BASHKENGJITUR: 02_05_Njoftim_Shpallje_DSHBF_Spec_Jurid_Prok