AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT SHPALLJE FITUESI

AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT SHPALLJE FITUESI

Për pozicionin;

Specialist, Sektori i Projekteve Studimore dhe Audiovizuale

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 04_06_Njoft_Verif_Parap_Pran_Spec_AudViz