AUTORITETI PËR INFORIMIM- SHPALLJE FITUESI

  • Specialist,Sektori i Dixhitalizimit dhe Fotokopjes , Drejtoria e Arkivit.

Kanditatët fitues janë :

  1. Z.Aldi Dedndreaj
  2. Znj. Xhesjana Topalli

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në :

-ambientet e Autoritetit per Informim mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit ;

-datën : 16/1/2020

-ora : 10.00