AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE SHPALLJE FITUESI

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN DREJTOR NE DREJTORINE E BURIMEVE NJEREZORE DHE MARRDHENIEVE ME JASHTE