Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – Shpallje fituesi

Inspektor i Kontrollit të Shërbimeve Postare dhe Regjistrarëve të domain.al / në Drejtorinë e Monitorimeve, Kontrollit dhe Inspektimeve

Njoftim fituesi