AKADEMIA E SHKENCAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Statutit dhe rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të ndryshuar, mbështetur në njoftimin e datës 9.52024 për vendin e lirë “Redaktor shkencor (specialist), kategoria IV-1”, lista e kandidaturave pas verifikimit paraprak të plotësimit të kriereve të përgjithshme dhe specifike, është si më poshtë:

  • Marsela Grabocka
  • Orjeta Dushi

Kujtohen kandidatët se vlerësimi i tyre do të bëhet me datën 12.6.2024, prej orës 11:00.