AKADEMIA E SHKENCAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e ndryshuar, mbështetur në njoftimin e datës 9.5.2024 për vendin e lirë “Audit i brendshëm, kategoria III-1, në administratën ndihmëse pranë njësive të përhershme të kërkim-studimit në albanologji pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë”, pas verifikimit paraprak të plotësimit të kriereve të përgjithshme dhe specifike, emri i kandidatit është si më poshtë:

Eduard Jaho

Kujtohet kandidati se vlerësimi do të bëhet me datën 10.6.2024, prej orës 11:00.