AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Udhëzimit Nr. 14, datë 27.5.2021, Për Mënyrën e Organizimit dhe Veprimtarinë e Ofruesve Publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional”, Neni 113, pika “e” shkolla Teknike Ekonomike Tiranë shpall pozicionet

  • 2 (dy) mësimdhënës të kulturës profesionale (teori dhe praktikë profesionale) me kohe te plote ne drejtimin Ekonomi – Biznes, te diplomuar ne profilet: Ekonomiks, Informatike
    Ekonomike, Marketing.Profili Administrim Zyre
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2750