AGJENSIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMlMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER, SHPALLJE FITUESI

Qendra e Formimit Profesional Publik Fier mbeshtetur ne udhezimit nr 14 date 27.05.2021
“Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit
professional  shpalli njoftimin per vend te lire pune ne pozicionin personel
mesimdhenes teorik -praktik me date 30.01.2024 per Kurset :

 1. Manikyr-pedikyr                              Fier  1 person
 2. Parukeri                                              Fier 1 person
 3. Estetik                                                 Fier 1 person
 4. Manikyr-pedikyr                               Kucove 1 person
 5. Parukeri ,                                            Kucove 1 person
 6. Estetik                                                  Kucove 1 person
 7. Kuzhine,                                              Fier 2 persona
 8. Pasticeri                                               Fier 1 person
 9. Kuzhine                                                Lushnje 1 person
 10. Rrobaqepsi ,                                        Lushnje 1 person
 11. Qendistari                                            Lushnje 1 person
 12. Mirembajtje e rrjetit Elektrik           Fier 1 person
 13. Mirembajtje e rrjetit Elektrik           Kucove 1 person
 14.  Mirembajtje Hidraulik                      Fier 1 person
 15.  Berber                                                    Fier 1 person
 16. Aftesi dixhitale                                      Fier 1 person

Mbi bazen e vlersimit te dokumentave te dorezuara nga kandidatet aplikues si dhe
kritereve te pergjitheshme  te posacme , komisioni vendosi me shumice votash
fituese per pozicionin personel mesirndhenes teorik-praktik per Kurset :

 1. Manykir, Pedikyr, Estetike ne Fier        Znj Erjona Kapaj
 2. Manykir, Pedikyr, Estetike ne Kucove   Znj  Elsa Rafaili
 3. Kuzhin, Pasticeri  Fier                                Znj Adelina Avdiaj
 4. Kuzhine, Fier                                                Znj Selvije Goga
 5. Kuzhine, Lushnje                                         Z. Pellumb Musaku
 6. Rrobaqepsi , QendistarI, Lushnje,            Znj Elsa Petritaj
 7.  Mirembajtje e rrjetit Elektrik, Fier          Z. Arled Naçi
 8. Mirembajtje e rrjetit Elektrik, Kucove     Z. Miliano Zaimi
 9. Mirembajje Hidraulik, Fier                        Z . Bledar Çuko
 10. Berber, Fier                                                    Znj Liljana Muskaj
 11.  Aftesi dixhitale, Fier                                    Znj, Edlira Licaj

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  270.1