AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORCE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date  31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional. Ofruesi
publik i AFP-se: Qendra e Formimit Profesional Publik Korce, ju njofton krijimin e vendeve te
lira per pozicionet mesimdhenes me kohe te pjesshme :

a) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: KUZHINE (IEVP)—-1 person
b) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: GJUHE ANGLEZE (IEVP) —- I person
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: KUJDESTAR SOCIAL —–1 person
d) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: UDHERREFIM TURISTIK —–1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 469