AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMlT DHE AFTESIVE QENDRA FORMIMlT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshlllit te Ministrave nr. 554, date
31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
QFPP Nr.4, ju njofton krijimin e vendit te lire te punes per pozicionin instruktor me kohe te pjesshme:

lnstruktor/e per kursin Manikyr Pedikyr———–1 Person
Instruktor/e per kursin Tipografi————1 Person
Instruktor/e per kursin Kopshtari————1 Person
lnstruktor/e per kursin Mobileri————1 Person
lnstruktor/e per kursin Kuzhine————1 Person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 467