AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE SHKOLLA PROFESIONALE E SHERBIME KORÇË, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit Nr.15/2019 “Per nxitjen e Punesimit”. Lighjit nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesionale Republiken e Shqiperise”, Vendimit te Keshilit te Minisrtrave  nr.554, date 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit te te Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr. 14 date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit  dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar te personelit”

Ofruesi publik i AFP-se Shkolla Profesionale Sherbime, Korçe:

Ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes me kohe te plote , per “Lendet Veterinare”
  • Mesues i kultures profesionale lendet teorike, “Veterinari’

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  503