AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMlMT PROFESIONAL PUBLIK RAJONI VERILINDOR, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, QFPPRVL ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionet:

Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin:

Aftesi Dixhitale- Rajoni Mat: Romario Demiri
Parukeri -Manikyr Pedikyr Rajoni Mat: Selvie Beshku
Kuzhine – Rajoni Mat: Ashim Lela
Parukeri -Rajon Diber: Nife Açka
Parukeri -Rajoni Kukes (Has): Fiçirete Harhulla
Sipermarrje dhe menaxhim ne biznesin e vogel- Punonjes Social -Rajoni Mat: Malvina Pupla
Rrobaqepesi-Qendistari -Rajoni Mat: Joana Rami
Instalime dhe mirembajtje ne rrjetin elektrik -Rajoni Puke: -Pal Mbrozi
Servis motori ne automjete te lehta -Rajoni Laç- Arben Regji
Punime Ndertimi -Rajoni Mamurras : -Gezim Piroli
Saldim-Duralumin -Rajoni Laç – Blendi Pëllumbi
Parukeri – Rajoni Tropoje -Brunilda Qeleposhi

Kuzhine -Rajoni Mamurras: -Elvis Koleci
Instalime dhc mirembajtje ne rrjetin elektrik -Rajoni Mat: -Edison Kola
Instalime dhe mirembajtje ne rrjetin hidraulik -Rajoni Mat: -Marisa Mamica
Instalime dhe mirembajtje ne rrjetin hidraulik-Rajoni Puke: – Perparim Mehaj
Instalime dhe mirembajtje ne rrjetin elektrik- Rajoni Tropoje: -Mirjon Leci
Estetike, Rajoni Laç; – Eva Ballushi
Servis motori ne automjete te lehta -Rajoni Mat: -Albion Gjyla
Sherbime ne bare dhe restorante: Rajoni Mamurras: – Elton Koleci
Kuzhine-Rajoni Diber ( Bulqize): – Flora Kajnozi
Parukeri-Rajoni Diber( Bulqize): – Teuta Xhaferri
Parukeri-Rajoni Kukes: -Valbona Domi
Sipermarrje dhe menaxhim ne biznesin e vogel Rajoni Tropoje : -Rinisa Osmanaj

Sipermarrje dhe menaxhim ne biznesin e vogel : Rajoni Laç – Anila Piroli
Kuzhine -Rajoni Ulëz : -Gent Kola
Servis motori ne automjete te lehta-Rajoni Diber : – Namik Hoxha
Mesimdhenes me kohe te pjseshme per kursin Grafik Dizajn-Rajoni Diber : -Enxhi Gjoni
Aftcsi Dixhitale -Rajoni Kukes: -Desantila Hasa
Puntore per mbledhje kultivim dhe perpunim te frutave te malit- Rajoni Fush Arrez: -Admir Doda
lnstalime dhe mirembajtje ne rrjetin elektrik, Rajoni Diber : Ardit Merdini
Rrobaqepesi -Rajoni Kukes: – Pranvera Brahaj
Berber- Rajoni Mirdite : – Ardit Shtjefanaku
Punonjcs Social -Rajoni Laç: -Flogerta Haruçi
Parukeri-Rajoni Laç :- Franceska Loci
Sipermarrje dhe menaxhim ne biznesin e vogel- Rajoni Fush Arrez: -Majlinda Lleshi
Kuzhine -Rajoni Fush Arrez: -Daniela Ymeri

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 506.2