AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”, i ndryshuar,

Qendra e Formimit Profesional Publik Shkodër, ju njofton plotësimin e vendeve të lira për pozicionet:

 

1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko- praktik me kohë të pjesshme në kurset Parukeri, Manikyr pedikyr (Lezhë).

Në përfundim të procedures për këtë pozicion pune, u shpall fitues, Zj. Luljeta Seferaj.

1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko- praktik me kohë të pjesshme në kursin Sipërmarrje dhe zhvillim i planit të biznesit (Lezhë).

Në përfundim të procedures për këtë pozicion pune, u shpall fitues, Zj. Marina Gjetja.

 

2 (dy) mësimdhënës të formimit teoriko- praktik me kohë të pjesshme në kursin Kuzhinë.

Në përfundim të procedures për këtë pozicion pune, u shpallën fitues, Zj. Marjeta Lisi dhe Z. Menduh Laçej.

 

1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko- praktik me kohë të pjesshme në kurset Grafik dizajn dhe Aftësi digjitale.

Në përfundim të procedures për këtë pozicion pune, u shpall fitues, Zj. Eva Dragusha.

 

1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko- praktik me kohë të pjesshme në kurset Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike, Instalim dhe mirëmbajtje e paneleve diellore dhe Instalim dhe mirëmbajtje e sistemeve ngrohëse ftohëse.

Në përfundim të procedures për këtë pozicion pune, u shpall fitues, Z. Myhedin Domnori.

 

2 (dy) mësimdhënës të formimit teoriko- praktik me kohë të pjesshme në kurset Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik dhe Instalim i paneleve diellore fotovoltaike.

Në përfundim të procedures për këtë pozicion pune, u shpallën fitues, Z.Senad Beqiri dhe Z. Ilvin Bashi.

 

1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko- praktik me kohë të pjesshme në kursin Manikyr pedikyr.

Në përfundim të procedures për këtë pozicion pune, u shpall fitues, Zj. Elona Bushati.

 

 

1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko- praktik me kohë të pjesshme në kursin Berber.

Në përfundim të procedures për këtë pozicion pune, u shpall fitues, Z. Minir Dibra.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 167.1 136.1 133.1 132.1 134.1 166.1 165.1 164.1 39.6 38.1