AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QËNDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

QFPP Nr.4, shpall pozicionet:

 

Specialist/e në Sektorin e Administrimit të Formimit Profesional —-1 Person

Instruktor/e per kursin Sherbime Shitjesh —— 1 Person
Instruktor/e per kursin Punime Ndertimi —— 1 Person
Instru ktor/e per kursin Udherrefyes Turistik ——1 Person
Instruktor/e per kursin Kujdestari Sociale ——1 Person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 298 299