AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr.15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr.15/2017, “Për arsimin dhe formimin professional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.7.2019, “Për krijimin për procedure  paralele  mënyrën e organizimit dhe  të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Qendra e Formimit Profesional Publik, Gjirokastër shpall pozicionet

– Pozicionet

 

a) Instruktor per kursin Instalim dhe mirembajtje e rrjetit elektrik — 1 person ( Gjirokaster)
b) Instruktor per kursin Instalime dhe mirembajtje hidraulike — 1 person ( Gjirokaster)
c) Instruktor per kursin Punime muratimi dhe suvatimi Bojatisje  — 1 person ( Gjirokaster)
ç) Instruktor per kursin Punime pllakashtrimi Punime muratimi dhe suvatimi –1 person (Tepelene).
d) Instruktor per kursin Kuzhine — 1 person ( Permet).
dh) Instruktor per kursin Sherbime mikpritje hotelerie, Sherbime ne bar dhe restorante — 1 person ( Gjirokaster)
e) Instruktor per kursin Mobileri .-·- 1 person ( Gjirokaster).
f )Instruktor per kursin Prodhime brumi — 1 person ( Gjirokaster).

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 257