Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale të Qendrës Lëvizëse të Formimit Profesional Publik për Zonën Verilindore Vende te Lira Pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” shpall

 1. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike” Rajoni Mat
 2. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike” Rajoni Bulqizë
 3. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Servis motori në automjetet e lehta” Rajoni Dibër
 4. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “ Kuzhinë”, Rajoni Dibër
 5. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike” rajoni Dibër
 6. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik” rajoni Dibër
 7. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “ Kuzhinë” Rajoni Kukës
 8. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “ Parukeri” Rajoni Kukës
 9. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Punëtor për mbledhje dhe kultivim të bimëve mjekësore/frutat e malit” Rajoni Kukës
 10. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Kuzhinë” Rajoni B.Curri
 11. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Berber” Rajoni B.Curri
 12. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Parukeri” Rajoni Pukë
 13. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Punëtor për mbledhje dhe kultivim të bimëve mjekësore/frutat e malit” Rajoni Pukë
 14. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Parukeri” Rajoni F.Arrëz
 15. 1 mësimdhënës i formimit teorik- praktik, me kohë të pjesshme, për kursin “Qëndistari” rajoni F.Arrëz.
 16. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR DRFPPZV part time