AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik, Korçë, ju njofton krijimin e vendit të lirë për pozicionin Instruktor me kohë të pjesshme të kurseve: RIPARIM CELULARËSH/RIPARIM KOMPJUTERI, BERBER

– Pozicionet

 

  1. a) Instruktor të kursit RIPARIM CELULARËSH/RIPARIM KOMPJUTERI —- 1 person
  2. b) Instruktor të kursit BERBER —- 1 person
  3. b) Instruktor të kursit UDHERREFYES TURISTIK —- 1 person
  4. PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR DOC004
  5. DOC006