AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-se Drejtoria Rajonale e Ofrimit te Formimit Profesional Publik, Gjirokaster u njofton krijimin e vendit te lire per pozicionet:

 

  • Instruktor per kursin Berber. — 1 person ( Gjirokaster).
  • Instruktor per kursin Rrobaqepsi. — 1 person ( Gjirokasfer).

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

945