Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale “Hamdi Bushati” Shkodër VEND I LIRE PUNE

Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale “Hamdi Bushati” Shkodër  VEND I LIRE PUNE

Për pozicionet:

  • 5 mësimdhënës të formimit praktik në drejtimin Hoteleri-Turizëm, me kohë të plotë