AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “26 MARSI”, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr 15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, te Ligjit 15/2017 “Per Arsimin dhe Formimin Profesional ne Republiken e Shqiperise'”, te Vendimit te Keshillit te Ministrave Nr 554, date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” te Udhezimit Nr 14, date 27.05.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se
institucioneve te arsimit profesional si dhe aspekte te menaxhimit te burimeve , perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit te vazhduar profesional te
personelit”, Ofruesi publik i AFP-se Shkolla e Mesme Profesionale “26 Marsi” Kavaje shpall pozicionin:

– Mesues te formimit te kultures profesionale per teori ne drejtimin Mekanike. l (nje) mesues (Mesues zevendesues per leje barrelindje)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3849

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË