Bashkia Tiranë, Vende te lira pune

Përgjegjës Sektori, Sekori i Projekteve dhe Praktikave, Drejtoria e Trajnim Zhvillimit,Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore,Bashkia Tiranë – Kategoria: III-a

Specialist, Sektori i Përgatitjes së Aplikimeve për Leje për Rindërtim,Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit , Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit – Kategoria: III-b

Drejtor, Drejtoria e Zhvillimit të Qëndrueshëm,Emergjencave Natyrore, Drejtoria e Përgjitshme e Mjedisit dhe Zhvillimit të Qëndrueshëm – Kategoria: II-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

6-Shpallje NG

4- shpallje sp

5- Shpallje NG

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË